Andre artikler
af
Louis Nielsen
Cand. scient. i fysik og astronomi, lektor ved Herlufsholm
Videnskabshistoriske tilbageblik

KalenderKalenderen – en astronomisk baseret tidsplan
300 år med den gregorianske kalender i Danmark
VoltaVolta-søjlen – batteriet med 200 år bag sig
Opfindelsen der har forandret vor levevis
GaussCarl Friedrich Gauss (1777-1855)
»Matematikernes Fyrste«
PlanckDa vor viden om naturen blev hakket i småstykker
– 100 år med Max Plancks kvanteteori
Tycho BraheTycho Brahe (1546-1601)
Danmarks berømte astronom
Findes også i PDF-udgave
LeoniderneLeoniderne,
– meteorsværmen med mange stjerneskud hvert 33. år.
AstronomiAstronomi,
– et naturvidenskabeligt dannelsesfag.
VaccinationEdward Jenner (1749-1823) – vaccinationens grundlægger
Træk af vaccinationens historie.
Alexander FlemingAlexander Fleming (1881-1955)
— opdageren af lysozym og penicillin.
Louis PasteurLouis Pasteur (1822-1895)
— mikrobejæger og menneskehedens velgører.
Marie CurieMarie Curie (1867-1934)
— i triumf, sorg og skandale.
Opdageren af to radioaktive grundstoffer og modtager af to Nobelpriser.
W. C. RöntgenW. C. Röntgent (1845-1923)
Da mennesket blev gennemsigtigt. – Wilhelm Conrad Röntgen - røntgenstrålernes opdager.
Ernest RutherfordErnest Rutherford (1871-1937)
Kernefysikkens grundlægger.
Valdemar PoulsenValdemar Poulsen (1869-1942) og telegrafonen.
Opfindelsen af magnetisk lagring.
Trådløst Trådløs kommunikation – sådan begyndte det.
Opfindelserne af Marconi, Duddell og Poulsen.
Elektronen Elektronen.
En atomar »byggesten« med elektrisk virkning.
Einstein Albert Einstein (1879-1955)
– om hans liv og fysik-teorier.
Finsen Niels Finsen (1860-1904)
– Danmarks første Nobelpristager. Om Finsens medicinske Lysinstitut.
Radioaktivitet Opdagelsen af radioaktiviteten
– Becquerel
John Harrison Navigationshistorie
– Længdegradsproblemet til søs
– John Harrison (1693-1776) – urmageren der vandt over videnskabsmænd
GPS GPS
GPS og Einsteins tidseffekter.
En note om Global Positioning System
Tempus Hvad er tid?
Tempus mutatio est (tid er forandring).
En note om tidsbegrebet
Tid Fra solur til atomur
Lidt om tidsmålernes udvikling.
James Watt Dampmaskinen
– grundlaget for den industrielle revolution.
Newton Isaac Newton (1642-1727)
– dynamikkens grundlægger og pioner i studiet af bevægelsens natur.
Spejlneuroner Spejlneuroner – Hjerneceller der kopierer
– om synkron adfærd og andre kopihandlinger
Kvanteatomet Niels Bohr og kvanteatomet
– i anledning af hundredåret - 1913-2013
Mennesket og Universet Foredrag
– i anledning af dansk naturvidenskabsfestival 2014

Tilbage til hovedsiden